บันทึกความดี

บันทึกความดี


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555
               ตื่นเช้ามาไปซื้อกับข้าวให้แม่
               ช่วยแม่ล้างจาน
               ช่วยเพื่อนจัดสวนถาดที่โรงเรียน


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555
               กวาดใบไม่หน้าบ้าน
               เอาขยะไปทิ้งหน้าปากซอย
               ช่วยเพื่อนจัดซุ้ม/เต๊นท์งาน Open House 


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
               ช่วยแม่ยกน้ำใส่ถัง
               สอนน้องทำการบ้าน
               ช่วยจดการบ้านให้เพื่อน


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555
               ช่วยครูเก็บขยะหน้าห้องวิชาการตอนเช้า
               ช่วยครูเก็บขยะตอนหลังเข้าแถว
               ให้เพื่อนยืมเงิน 20 บาท ค่าอาหาร


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555
               ช่วยแม่ทำกับข้าวในตอนเช้า
               พาน้องมาส่งโรงเรียน


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555
               ช่วยน้องสอนการบ้านให้น้อง
               เอาขยะไปทิ้งหน้าปากซอย
               รดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
               ช่วยแม่ทิ้งขยะหน้าปากซอย
               ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อน


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555
               ซื้อกับข้าวในตอนเช้าให้แม่
               ตั้งใจสอบโอเน็ต
               ไม่ลอกข้อสอบเพื่อน


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555
               ตั้งใจทำข้อสอบโอเน็ต
               ซื้อข้าวให้เพื่อนตอนเที่ยง
               ซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ


สมุดบันทึกความดี : ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
               ตื่นมาละหมาดตอนเช้า (นานๆทีมีโอกาส หายากมาก)
               ช่วยแม่ทิ้งขยะหน้าปากซอย
               ละหมาดตอนเที่ยง (ดุริฮฺ)
               ช่วยสอนการบ้านให้น้อง
               ช่วยแม่ถือของตอนไปช๊อปปิ้ง ฮ่าๆ